Menu

Tag: pre filter

ฟิลเตอร์กรองฝุ่น

เพราะเหตุใดอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องมีฟิลเตอร์กรองอากาศ | ไทยฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.

ในโรงงานอุตสาหกรรมมีการทำงานที่ต่อเนื่องและยาวนาน และมีการหมุนเวียนอากาศกับที่ต่างกับพักอาศัย ผู้ปฏิบัติงานก็จำเป็นต้องมีอากาศที่ดีและบริสุทธิ์เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพต่อไป เชื้อโรค ฝุ่นควัน ละอองสี กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่มาพร้อมกับอากาศและการทำงานในอุตสาหกรรมจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ บทความนี้เราจะมาให้เหตุผลว่าทำไมอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องมี ‘ฟิลเตอร์กรองอากาศ‘ สาเหตุที่อุตสาหกรรมต้องมีฟิลเตอร์กรองอากาศ  1. ช่วยดักละอองสีที่มาจากการทำงาน การติดตั้งในอุตสาหกรรมการพ่นสี เคลือบสีโลหะ รวมถึงอู่ซ่อมรถยนต์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการติดฟิลเตอร์ดักละอองสีจะช่วยในการกรองทั้งละอองสีที่มากับอากาศที่บางครั้งเราได้มองข้ามไป หากละอองสีเหล่านั้นสะสมมากเข้าในร่างกายก็อาจเป็นผลร้ายได้เช่นกัน  2. ป้องกันปัญหาสุขภาพในระยะยาว ไม่เพียงแค่ฝุ่นควันมลภาวะที่เราพบเจอได้ตามเมืองและท้องถนนเท่านั้น โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียทั้งทางอากาศและทางน้ำเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเสื่อมถอยลงด้วยเช่นกัน การป้องกันที่ดีก็คือการมีฟิลเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมที่ทำหน้าที่ในการฟอกอากาศ หรือถ่ายเทอากาศให้สะอาดมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันได้การกรองที่มีชั้นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ pre filter, medium filter,ceiling filter, hepa

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment
prefilter

Prefilter คืออะไร จำเป็นหรือไม่ในการใช้งาน | ไทยฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.

Prefilter แผ่นกรองอากาศขั้นต้นที่ไม่ควรมองข้าม Pre Filter แผ่นกรองอากาศขั้นต้น เป็นด่านแรกของการกรองในระบบปรับอากาศ มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่น ละอองเกสรขาดใหญ่ได้ดี เพื่อให้อากาศผ่านเข้าสู่การกรองขั้นต่อไป Pre Filter ยังช่วยในการกรองเพื่อให้กรองระดับ Medium Filter Hepa Filter ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  Pre Filter ทำงานอย่างไร  ตัวกรองอากาศขั้นต้น Pre Filter จะทำงานโดยกรองอนุภาคขนาดใหญ่ที่เข้าสู่เครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องกรองอากาศ ลักษณะเดียวกันกับตะแกรง โดยพรีฟิลเตอร์จะกรองอากาศแบบหยาบๆ เพื่อแยกฝุ่นขนาดใหญ่ออก และอากาศจะไหลเข้าสู่แผ่นกรองตัวถัดไปนั่นคือ Medium Filter และ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment