Menu

Tag: อัลฟ่า ลาวาล

Rotary Lobe Pump คืออะไร โดย วาซเซอร์เท็ค บจก.

Rotary Lobe Pump คืออะไร           Rotary Lobe Pump คือปั๊มโรตารี่ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นปั๊มอัตราการไหลคงที่ ซึ่งภายในมีชิ้นส่วนที่หมุนได้ เพื่อทำการตักหรือตวงของเหลว ในส่วนของใบพัดจะถูกขับเคลื่อนโดยเฟืองใน gear box ในระหว่างที่ใบพัดหมุนจะเกิดเป็นช่องว่างระหว่างใบพัดกับเสื้อปั๊ม ทำให้ของเหลวไหลผ่านช่องว่างนี้ Rotary Lobe Pump ในอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับ Rotary Lobe Pump เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารที่มีความหนืดสูง ซึ่งการใช้ Rotary Lobe

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment

หน้าที่ของปะเก็นเพลทฮีท โดย วาซเซอร์เท็ค บจก.

แลกเปลี่ยนความร้อนแผ่นปะเก็น (Gasket Plate Heat Exchanger)          ปะเก็นเพลทฮีท อยู่รอบๆแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อทำหน้าที่ป้องกันการรั่วออก บังคับทิศทางของการไหลของของไหล อีกทั้งยังใช้เป็นตัวกลางกั้นระหว่างของเหลวสองชนิดที่มีอุณหภูมิต่างกัน ทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนไม่มีการสัมผัสกันโดยตรง แลกเปลี่ยนความร้อนแผ่นปะเก็น ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง แลกเปลี่ยนความร้อนแผ่นปะเก็น (Gasket Plate Heat Exchanger)         บริษัท วาซเซอร์เท็ค จำกัด ตัวแทนจำหน่ายวาล์ว Alfa

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment