Menu

Tag: สติ๊กเกอร์เรืองแสง

เพราะเหตุใดจึงต้องมีป้ายเรืองแสงภายในอาคารหรือสถานที่ต่าง ๆ โดย แมสเทค ลิ้งค์ บจก.

เพราะเหตุใดจึงต้องมีป้ายเรืองแสงในสถานที่ต่างๆ          แผ่นป้ายเรืองแสง หรือ สติ๊กเกอร์เรืองแสง (Photoluminescence) เป็นป้ายสัญลักษณ์ ที่มีลักษณ์รูปร่างตามการใช้งาน อาธิเช่น เครื่องหมายห้าม เครื่องหมายบังคับ เครื่องหมายเตือน เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับความปลอดภัย เครื่องหมายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยส่วนใหญ่แล้วป้ายเรื่องแสงจะถูกติดไว้ในสถานที่อันตรายหรือในบริเวรในที่มืด เช่นโรงภาพยนต์ สถานบันเทิง ลิฟท์ บันไดคอนโดมิเนียม/ออฟฟิส เหมืองแร่ อุโมงค์ รถไฟ เรือ หรือ เครื่องบิน เป็นต้น แผ่นป้ายเรืองแสง แผ่นป้ายเรืองแสงคุณภาพพิเศษ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment