Menu

Tag: ผลิตเครื่องจักรอาหาร

สายพานลำเลียงอาหาร

เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารแบบต่างๆ | รุ่งเจริญ ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

มาทำความรู้จักกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมของ รุ่งเจริญ ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง  กว่าจะมาเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผู้บริโภคใช้ในปัจจุบันนี้ ต้นน้ำอย่างผู้ผลิตก็ต้องมีการวางแผน เพื่อทำการผลิตให้ได้มีประสิทธิภาพ และแน่นอนว่าพระเอกก็ไม่ใช้ใครที่ไหนนั่นคือ ‘เครื่องจักรอุตสาหกรรม‘ นั่นเอง หากไม่มีเครื่องจักรคงจะเป็นเรื่องยากที่จะให้แรงงานคนมาผลิต บรรจุ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ และช่วยในการลำเลียงของและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาให้รู้จักกับเครื่องอุตสาหกรรมแบบต่างๆกัน   1. เครื่องจักรล้างภาชนะทุกชนิด เครื่องจักรล้างภาชนะทุกชนิด ประกอบไปด้วยเครื่องล้างกุ้ง เครื่องกล่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องล้างแก้ว เครื่องร่อนทำความสะอาด เพื่อใช้ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนที่จะทำการบรรจุภัณฑ์และขนส่ง   2. เครื่องจักรและระบบลำเลียง เครื่องจักรและระบบลำเลียง ประกอบไปด้วยสายพานลดอุณหภูมิ อ่างต้ม

Tags: , , , , , , , , ,

0 Comment
ผลิตเครื่องจักรตามสั่ง

นวัตกรรมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร | รุ่งเจริญ ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร  อาหารที่เราได้เห็นตามซูเปอร์มาเก็ต ล้วนแต่ต้องผ่านเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ช่วยในการผสมวัตถุดิบ และทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารได้ถูกส่งมาถึงขั้นบรรจุ และผ่านระบบลำเลียงอาหารเพื่อส่งต่อให้ระบบโลจิสติกส์ต่อไป ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยให้การผลิตอาหารในเครื่องอุตสาหกรรมอาหารประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี     การออกแบบเครื่องจักรอาหาร หัวใจสำคัญในอุตสาหกรรม  การออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม นับได้ว่าเป็นกระบวนการและขึ้นตอนที่ต้องมีความละเอียด เพราะนั้นจะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพในผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย วิศวกรจะทำการออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม สายพานลำเลียง เครื่องจักรผสมอาหาร หรือเครื่องจักรใดก็ตามที่อยู่ในกระบวนการของอุตสาหกรรม โดยยึดในจุดประสงค์ ความต้องการ และความเป็นไปได้ในการทำงานของเครื่องจักรนั้นๆ ดังนั้นการบอกรายละเอียดและความต้องการอย่างครบถ้วนสามารถช่วยวิศวกรออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ […] Continue Reading สนใจติดต่อ บริษัท รุ่งเจริญ ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Tags: , , , , , , , , ,

0 Comment

ระบบสายพานลำเลียงมีกี่ประเภท | เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ระบบสายพานลำเลียง           สายพานลำเลียงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานค่อนข้างมากขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงสายพานลำเลียงอาหารการใช้ระบบสายพานลำเลียงจะช่วยให้การทำงานในไลน์การผลิตสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ซึ่งระบบสายพานนั้นจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ระบบสายพานลำเลียงมี 3 ประเภทใหญ่ ๆ  1. ระบบสายพานลำเลียง(แบบพลาสติก)สำหรับลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุขึ้นในแนวลาดเอียงหรือต่างระดับ 2. ระบบสายพานลำเลียง(แบบผ้าใบ)  สำหรับลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุ สามารถทนความร้อนได้ นิยมลำเลียงประเภทยาง , อาหาร เป็นต้น 3. ระบบสายพานลำเลียง(แบบ PVC)

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment

สายพานลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหารสำคัญอย่างไร | รุ่งเจริญ ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

สายพานลำเลียง Transport Conveyor Belt อุปกรณ์ที่สำคัญในอุตสาหกรรมที่ช่วยในการลำเลียงวัตถุดิบ วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมจำนวนมาก เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และยา พร้อมกันนี้เรายังสามารถพบเห็นสายพานลำเลียงในส่วนของงานผลิตอย่างหลากหลาย โดยในบทความนี้เราจะมากล่าวถึงข้อดีที่อุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีสายพานลำเลียงกัน  สายพานลำเลียง ประโยชน์ของสายพานลำเลียง 1. สายพานลำเลียงช่วยในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและวัสดุในระยะทางไกลได้เป็นอย่างดี 2. สายพานลำเลียงช่วยให้การลำเลียงผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าคงรูปอยู่ดั้งเดิม หลายครั้งที่ต้องลำเลียงสินค้าประเภทอาหารที่บางผลิตภัณฑ์อาจเสียรูปร่างได้เมื่อเกิดการเคลื่อนย้าย สายพานลำเลียงจึงช่วยแก้ปัญหาในด้านนี้ 3. สายพานลำเลียงสามารถออกแบบให้เข้ากับสถานที่หรือโรงงานได้ นอกจากนี้สายพานลำเลียงสามารถปรับระดับความสูงให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน  […] Continue Reading   สนใจติดต่อ บริษัท รุ่งเจริญ ฟู้ด

Tags: , , , , , , , , ,

0 Comment

ทำไมต้องมีเครื่องคัดแยกขนาดผลไม้ | เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ความสำคัญของเครื่องคัดแยกขนาดผลไม้         เครื่องคัดแยกขนาดผลไม้ หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องมี ใช้พนักงานแยกก็เหมือนกันในปัจจุบันของประเทศไทยเรานนั้นได้รับความยินยอมจากการตลาดต่างประเทศเรื่องการส่งออกผลไม้ ตามฤดูกาลต่าง ๆ การส่งออกผลไม้ ๆ จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องคัดแยกขนาดผลไม้เพื่อตรงตามคุณภาพขนาดมาตรฐานของการส่งออกให้มากที่สุด หรือการจัดจำหจ่ายในประเทศตามความต้องการยังช่วยเรื่องของการลดต้นทุนระยะยาวของการจ้างแรงงานและเรื่องของเวลาเนื่องจากเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกจำนวนมาก ผลผลิตก็มีมากดั้งนั้นเครื่องคัดแยกขนาดผลไม้จึงมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ข้อดีเครื่องคัดแยกขนาดผลไม้ 1. ประหยัดเวลา ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่ม 2. ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ 3. สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ 4. ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ค่าขนส่งผักและผลไม้ 5. ประหยัดพื้นที่ในการทำงาน เครื่องคัดแยกขนาดผลไม้   บริษัท

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment

ผลิต-ติดตั้งระบบลำเลียงอุตสาหกรรมอาหาร โทร. 020752201 | เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

บริการให้คำปรึกษา ผลิต ติดตั้ง – ระบบลำเลียงอุตสาหกรรมอาหาร         บริษัท เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินกิจการด้านวิศวกรรมผลิตเครื่องจักรอุตสากรรมอาหาร ระบบท่อสแตนเลสอุตสาหกรรมอาหาร ที่เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร โดยเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และมีบริการหลังการขายที่รวดเร็ว บริษัท เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีทีมวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์พร้อมให้บริการกับลูกค้า ซึ่งจะทำให้สินค้าที่ออกมามีทั้งคุณภาพ ความสวยงาม

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment

ลูกกลิ้งลำเลียง คืออะไร | เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ลูกกลิ้งลำเลียงอุปกรณ์สำหรับระบบรางลำเลียง          ลูกกลิ้งลำเลียง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการลำเลียงขนถ่ายสินค้าช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งขนย้ายวัสดุบรรจุภัณฑ์สิ่งของต่าง ๆ นิยมใช้ในโรงงานอุตหสากรรมต่าง ๆ การใช้ลูกกลิ้งลำเลียงแทนสายพานลำเลี้ยงเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างวัสดุกับพื้นผิว ลักษณะของลูกกลิ้งลำเลียงโดยทั่วไปจะเป็นแท่งกระบอกยาวภายในจะมีเพลาสปริงที่สามารถนำไปติดตั้งหรือถอดลูกกลิ้งออกจากโครงสายพานลำเลียงได้ลูกกลิ้งลำเลียงทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิด อาทิเช่น พลาสติก สแตนเลส เหล็ก หรืออะลูมิเนียมที่รองรับน้ำหนักได้ดี  ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อลูกกลิ้งลำเลียง 1.ความกว้างและความสูง ขนาดความยาว ของลูกกลิ้งลำเลียงที่ต้องการใช้งาน 2.น้ำหนักของสินค้าและขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้บนสายพาน 3.วัสดุลูกกลิ้งลำเลียง ข้อดีของลูกกลิ้งลำเลียง 1.สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี 2.แข็งแรง ทนทาน 3.ดูแลรักษาง่าย ลูกกลิ้งลำเลียง บริษัท

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment
ผลิตเครื่องจักรตามสั่ง

ถังสแตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร | รุ่งเจริญ ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ถังสแตนเลสและระบบการเดินท่อสำหรับกระบวนการการผลิตอาหารเหลว, ของเหลว, ยา และเคมีภัณฑ์        ถังสแตนเลสเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่าง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารเหลว, โรงงานนม, ไอศกรีม, อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, น้ำผลไม้, ซอสพริก, ซอสมะเขือเทศ, ยาน้ำ, สี, โลชั่น เป็นต้น ซึ่งกระบวนการการผลิตของเหล่านี้จะต้องใช้ ถังสแตนเลส, ถังเก็บสแตนเลส, ถังรับแรงกดดัน, ถังรับแรงสูญญากาศ, ใบกวนทุกชนิด, ระบบพาสเจอร์ไรส์, ระบบการแลกเปลี่ยนความร้อน, ระบบ PIPING ในกระบวนการผลิต,

Tags: , , , , , , , , ,

0 Comment

รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารโดย บริษัท เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินกิจการด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับ เครื่องจักรอุตสากรรมอาหาร ระบบลำเลียงอุตสาหกรรมอาหาร และในอุตสาหกรรมทุกประเภท ผ่านทางเว็บไซต์  www.smkfood.com   www.smkfood.com  รับออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตเครื่องจักรอาหาร ระบบลำเลียงอุตสาหกรรมอาหาร และในอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ที่มีทั้งการให้คำปรึกษา การจำหน่าย การออกแบบ (ออกแบบ-เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์) การสร้าง-ผลิต การติดตั้ง รวมทั้งมีบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ทางบริษัทฯ มีวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ ที่พร้อมให้บริการกับลูกค้า ซึ่งจะทำให้สินค้าที่ออกมามีทั้งคุณภาพ ความสวยงาม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และอยู่ในราคาที่เหมาะสม ประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอส

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment