Menu

Tag: ชุดวาล์วควบคุมบูสเตอร์

เพราะเหตุใดจึงต้องมีป้ายเรืองแสงภายในอาคารหรือสถานที่ต่าง ๆ โดย แมสเทค ลิ้งค์ บจก.

เพราะเหตุใดจึงต้องมีป้ายเรืองแสงในสถานที่ต่างๆ          แผ่นป้ายเรืองแสง หรือ สติ๊กเกอร์เรืองแสง (Photoluminescence) เป็นป้ายสัญลักษณ์ ที่มีลักษณ์รูปร่างตามการใช้งาน อาธิเช่น เครื่องหมายห้าม เครื่องหมายบังคับ เครื่องหมายเตือน เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับความปลอดภัย เครื่องหมายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยส่วนใหญ่แล้วป้ายเรื่องแสงจะถูกติดไว้ในสถานที่อันตรายหรือในบริเวรในที่มืด เช่นโรงภาพยนต์ สถานบันเทิง ลิฟท์ บันไดคอนโดมิเนียม/ออฟฟิส เหมืองแร่ อุโมงค์ รถไฟ เรือ หรือ เครื่องบิน เป็นต้น แผ่นป้ายเรืองแสง แผ่นป้ายเรืองแสงคุณภาพพิเศษ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment

ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิง โดย แมสเทค ลิ้งค์ บจก.

อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Extinguishers)        อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากเราประมาท ซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์ดับเพลิงมากมายให้เลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องตัดกระแสไฟรั่วอัตโนมัติ เครื่องตรวจจับควัน หรือ ถังดับเพลิง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ป้องกันเอาไว้ก่อนไม่เสียหาย โดยการเลือกถังดับเพลิงมาใช้งานภายในบ้านก็จะต้องพิจารณาจากประเภทของถังดับเพลิง จะต้องสอดคล้องกับสถานที่ที่จะนำไปวางติดตั้ง และเชื้อเพลิงที่ต้องการดับ ยกตัวอย่างเช่น กระดาษ ไม้ ผ้า น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม หรือไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mtl.brandexdirectory.com www.valvesandequipment.com ____________________________________________________

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment