Menu

Tag: จำหน่ายซีลปั๊มน้ำราคาถูก

5 วิธีการดูแลรักษาปั๊มน้ำ โดย ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.

การดูแลรักษาปั๊มน้ำให้มีการใช้งานที่ยาวนาน        – ควรตรวจเช็คปั๊มน้ำของท่านทุกครั้งหลังใช้งาน หากไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำเป็นเวลาควรปิดวาล์วน้ำให้สนิท ถอดปลั๊กไฟเพื่อปิดการทำงานของปั๊มให้เรียบร้อย – หากต้องการที่จะล้าง ผักผลไม้ หรือภาชนะ ต่างๆ ควรรองน้ำไว้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้จาก๊อกโดยตรง แค่นี้ก็สามารถช่วยลดการทำงานของปั๊มน้ำได้แล้ว – หมั่นตรวจเช็คลูกปืนบ่อยๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลูกปืนจะมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 2-3 ปี หากลูกปืนเกิดชำรุดก่อนอายุการใช้งาน อาจเกิดจากฝุ่นละออง ความชื้นในบริเวรรอบปั๊มน้ำ สังเกตได้จากเสียงของปั๊มน้ำโดยสังเกตจากเสียงตอนเริ่มเดินเครื่อง – ควรดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณโดยรอบของปั๊มน้ำ และทำความสะอาดชิ้นส่วน ส่วนประกอบของปั๊ม เพื่อตรวจเช็คอย่างวัสดุในปั๊มน้ำว่ามีชิ้นส่วนตัวไหนสึกหรอหรือไม่ ควรตรวจเช็คอย่างน้อย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment