Menu

Month: July 2019

บทความน่ารู้ อุตสาหกรรม

สินค้าอุตสาหกรรม คือ อะไร   สินค้าอุตสาหกรรม คือ สินค้าที่ใช้ในการผลิตหรือดำเนินงาน ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วัตถุดิบและชิ้นส่วน (Material and Parts) คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าสำเร็จรูปออกมา เช่น ปลา เกลือ เป็นวัตถุดิบของการทำน้ำปลา เป็นต้น สินค้าทุน (Capital Goods) เป็นสินค้าที่ช่วยในการผลิต เป็นสินค้าที่ใช้งานได้ยาวนานและมีราคาสูง เช่น  เครื่องจักรที่ใช้ในขั้นตอนการผลิต

Tags:

0 Comment