Menu

Category: ULTIMATE COMMERCIAL CO.LTD.

จำหน่ายมอเตอร์

ความสำคัญของมอเตอร์กันระเบิด | อัลติเมท คอมเมอร์เชียล บจก.

มอเตอร์กันระเบิด Explosion Proof Motor คืออะไร  ในภาคอุตสาหกรรม มีพลังงานที่ใช้ในกระบวนการทำงานมากมายมหาศาล การป้องกันความปลอดภัยต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่รอบข้าง สิ่งแวดล้อม จากอันตรายต่างๆจึงสำคัญ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบโรงงาน เชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการทำงาน อุปกรณ์เครื่องมือที่แข็งแรงคงทนต่อความร้อนและการกัดกร่อนได้ดี อย่างเช่น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงกลั่นน้ำมัน แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงงานบำบัดน้ำเสีย หรืออุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ล้วนมีความเสี่ยงจากระเบิด ที่ส่งผลเสียหายต่ออุตสาหกรรมเอง สภาพแวดล้อม พื้นที่พักอาศัยของผู้คนในพื้นที่ อันตรายของระเบิดไม่เพียงแต่เผาไหม้ทำลายสถานที่เท่าน้ำ ระเบิดยังทำให้เกิดควัน หมอก และก๊าซในอากาศที่เป็นผลต่อร่างกายมนุษย์อีกด้วย 

Tags: , , , , , , , , , ,

0 Comment