Menu

Category: THAI FILTER SUPPLY CO.LTD.

จำหน่ายฟิลเตอร์

แผ่นกรองคาร์บอนดีอย่างไร | ไทยฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.

แผ่นกรองคาร์บอนตัวช่วยในการกรองฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ   แผ่นกรองคาร์บอน ในปัจจุบันสภาพอากาศเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มนุษย์มีการดำรงชีวิตที่ยากขึ้น ทั้งการเดินทาง การออกกำลังกายในที่สาธารณะ หรือแม้แต่กระทั่งอยู่ในบ้านเองก็ดี เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดฝุ่นควันมลภาวะ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การปล่อยของเสียจากอุตสาหกรรม มลภาวะทางคมนาคม ฝุ่นควันจากการก่อสร้างขนาดใหญ่สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดสภาพอากาศและฝุ่นควันรายล้อมรอบตัวเรา  ฝุ่นควันมลภาวะต่างๆ ทำให้มนุษย์ได้คิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยในการกรองอากาศเพื่อให้การทำงานของระบบงานเดินหายใจไม่ทำงานหนัก และมีอากาศที่ดีไม่ปนเปื้อนเข้าไปในร่างกาย ‘แผ่นกรองคาร์บอน‘ คือผลผลิตหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยในการกรองฝุ่น โดยแผ่นกรองคาร์บอน หรือ คาร์บอนฟิลเตอร์ (CARBON FILTER) มีส่วนผสมของถ่านกัมมันต์ […] Continue Reading   สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ไทยฟิลเตอร์

Tags: , , , , , , , , , , ,

0 Comment