Menu

Category: THAI CHAI VALVE CO. LTD.

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผู้ผลิตวาล์วประตูน้ำ บอลวาล์วคุณภาพดี

วาล์วประตูน้ำและบอลวาล์ว แตกต่างกันอย่างไร         ว่าด้วยเรื่อง วาล์ว  อุปกรณ์หรือวัตถุธรรมชาติที่ควบคุมสั่งการหรือควบคุมการไหลของของเหลว  น้ำ น้ำมัน  เป็นที่นิยมใช้ตามบ้านพักอาศัยมากที่สุด คือ วาล์วประตูน้ำ และ บอลวาล์ว ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตนั้นมีหลายแบบให้ได้เลือกใช้งาน พลาสติก เหล็ก เหล็กเหนียว ทองแดง สแตนเลส เป็นต้น ซึ่งวาล์วประตูน้ำและบอลวาล์ว มีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เช่น – วาล์วประตูน้ำ เหมาะสำหรับรูปแบบการใช้งานแบบ เปิดหรือปิดสนิท ไม่ควรเปิด-ปิดบ่อยควรเปิดหรี่หรือการชะลอน้ำหรือของเหลว

Tags: , , , , , , , , , ,

0 Comment