Menu

Category: TEMP MAKER CO.LTD.

อุปกรณ์สำคัญในเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็นมีอะไรบ้าง ?

เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น คืออะไร ?        เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น คือ เครื่องชิลเลอร์ ถูกออกแบบมาให้ระบายความร้อนด้วยน้ำเย็น จากระบบ chiller มีหน้าที่ผลิตน้ำเย็นหรือปรับอุณหภูมิน้ำให้มีความเย็นและส่งไปยังเครื่องปรับอากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ของอาคาร ข้อดีของ เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็นคือสามารถทำความเย็นได้หลายจุดพร้อม ๆ กันและยังกระจายความเย็นไปยังจุดต่าง ๆ ตามความต้องการได้     อุปกรณ์หลักๆที่สำคัญใน เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น หรือ เครื่องชิลเลอร์  1. คอยล์ร้อน 2. คอยล์เย็น 3.

Tags: , , , , , , , , ,

0 Comment

ศูนย์รวมเครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อนอุตสาหกรรม แนะนำโดย บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด

www.tempmaker-heatexchanger.com  รับออกแบบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด             บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด จัดตั้ง ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับพัฒนาประเทศต่อไป ผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด • อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน– ความเย็น •

Tags: , , , , , , , ,

0 Comment