Menu

Category: TAOMUNGKORN (THAILAND) CO.LTD.

ข้อคำนึงถึงก่อนซื้อชุดสังฆทาน ? | เต่ามังกร (ประเทศไทย)

ชุดสังฆทานเต่ามังกร         สังฆทาน หมายถึง การให้ แบ่งปัน วัตถุสิ่งของปัจจัยสี่ ด้วยใจอันบริสุทธิ์แก่พระภิกษุรูปหนึ่งโดยความตั้งใจอุทิศให้เป็นของ(หมู่พระภิกษุหรือสงฆ์) ถวายตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา ซึ่งในปัจจุบันชุดสังฆทานนั้นมีหลากแบบให้เลือกซื้อโดยที่ไม่ต้องจัดหาเอง อาทิเช่น  ชุดสังฆทานแก้กรรม ชุดสังฆทานโอสถทิพย์ สังฆทานชะลอม ชุดสังฆทานเจ้าสัว ชุดสังฆทานเซ็งลี้ฮ้อ ชุดสังฆทาน-ทรัพย์แสนล้าน จำหน่ายโดย บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด ข้อคำนึงถึงการซื้อชุดสังฆทาน  1. สมควรไหม 2. ขัดกับพระวินัยของพระไหม

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment