Menu

Category: T.T.CONTROL SYSTEMS CO. LTD.

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า | ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์

ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรล        จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และบริการอุปกรณ์ไฟฟ้า จำหน่ายสายไฟหลากหลายยี่ห้อ อาธิเช่น Phelps dodge, Thai Yazaki, BCC, THAI YAZAKI, MCL, LAPP KABEL, Phelps dodge, Bangkok cable ฯลฯ อีกทั้งยังจำหน่ายเบรกเกอร์,เบรกเกอร์วงจรอากาศ,เบรกเกอร์วงจรอากาศสำหรับการจ่ายพลังงาน,เบรกเกอร์แผงวงจรสำหรับการกระจายพลังงาน,เบรกเกอร์วงจรอากาศ (ACB),เบรกเกอร์แผงวงจรหล่อขึ้นรูป (MCCB),เบรกเกอร์ (ELCB),เบรกเกอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก (MCB) และสินค้าอื่นๆ

Tags: , , , , , , , , , , ,

0 Comment