Menu

Category: SIAM-SUNNY VOLT CO. LTD.

ออกแบบ จำหน่ายพร้อมติดตั้งสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า โดย สยาม – ซันนี่ โวลท์ บจก.

ออกแบบ จำหน่ายพร้อมติดตั้งสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า        สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า (Switchboard) คือหนึ่งอุปกรณ์ในระบบการส่งจ่ายที่มีความสำคัญที่สุดอีกระบบหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ในการป้องกันความเสียหายและควบคุมการจ่ายไฟฟ้า และรับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือหม้อแปลงไฟฟ้า และจ่ายให้โหลดต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้า สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน อาคาร ต่างๆ       บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน งาน Solar farm

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment