Menu

Category: PUEANTAE CHEMIPAN CO.LTD.

จำหน่ายเคมีภัณฑ์

คุณสมบัติของโพลิเมอร์

โพลิเมอร์มีคุณสมบัติอย่างไร      โพลิเมอร์มีโครงสร้างทางโมเลกุลเป็นสายโซ่ยาว เป็นสารโมเลกุลขนาดใหญ่ โดยแบ่งประเภทของโพลิเมอร์ได้ดังนี้ โพลิเมอร์ที่เกิดเองในธรรมชาติ ได้แก่ แป้ง เซลลูโลส โปรตีน กรดนิวคลีอิก และยางธรรมชาติ และโพลเมอร์สังเคราะห์ ได้แก่ พลาสติก เส้นใย โฟม และกาว เป็นต้น   โดยทั้งโพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือในแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างโพลิเมอร์แบบสังเคราะห์ ต่างก็มีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีน้ำหนักเบา จึงถูกนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย 2.เป็นฉนวนไฟฟ้าและเป็นฉนวนกันความร้อน เราสามารถพบเห็นว่าสายไฟ ปลั๊กไฟ หูหม้อ หูกระทะ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment
จำหน่ายเคมีภัณฑ์

มาทำความรู้จักกับน้ำมันซิลิโคน

น้ำมันซิลิโคนคืออะไร         น้ำมันซิลิโคน หรือที่เรียกันว่า ซิลิโคนออยล์ (Silicone oil) อยู่ในกลุ่มของสารประกอบจำพวกซิลิโคน โพลิเมอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เปรียบเสมือนสารหล่อลื่น ที่เหมาะกับการใช้งานพื้นผิวโลหะ แก้ว พลาสติกยาง นอกจากนี้น้ำมันซิลิโคนสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไวท์ออยล์ (น้ำมันขาว)     โดยคุณสมบัติของน้ำมันซิลิโคนมีดังนี้ – มีสีใส – ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ – เป็นสารที่ไม่อันตราย – มีเนื้อสัมผัสเหมือนน้ำมัน – ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน –

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment
จำหน่ายเคมีภัณฑ์

คุณประโยชน์ของหัวน้ำหอม

หัวน้ำหอมที่ไม่ได้มีดีแค่หอม      หัวน้ำหอม คือน้ำหอมที่มีความเข้มข้นสูง มากกว่าน้ำหอมทั่วไป เพราะในน้ำหอมนั้นมีการเจือจางจากหัวน้ำหอมอีกทีหนึ่ง ดังนั้นเรามักใช้หัวน้ำหอมใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความหอม เช่น ครีมบำรุงผิว สบู่ ยาสระผม เครื่องสำอาง หรือน้ำหอมทั่วไป รู้หรือไม่ว่ากลิ่นหอมที่ได้จากหัวน้ำหอมแล้ว ประโยชน์ของหัวน้ำหอมเมื่อนำไปเจือจางสำหรับผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลิ่นหอมเหล่านั้นมีข้อดีอะไรบ้าง    หัวน้ำหอม ประโยชน์ของน้ำหอมมีดังนี้  – กลิ่นน้ำหอม สามารถบ่งบอกบุคลิกเฉพาะตัวของผู้ฉีดได้ดีอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหวานๆ ที่ให้ภาพลักษณ์ของความเป็นคุณหนูเรียบร้อย กลิ่นสดชื่นช่วยทำให้ดูกระฉับกระเฉง เป็นต้น – กลิ่นน้ำหอม ช่วยในการผ่อนคลาย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment