Menu

Category: PROGRESS HYGIENE CO. LTD.

เครื่องเป่ามือ (Hand Dryer) คืออะไรโดย โปรเกรส ไฮยีนส์ พลัส บจก.

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติในห้องน้ำ       ในปัจจุบันการล้างมือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากตอนนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดอย่างแพร่หลาย เราจึงควรที่จะรักษาสุขอนามัยทุกส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะมือ เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ เมื่อใช้มือหยิบจับอาหาร หรือสิ่ง ของต่างๆ และมือสามารถนำเชื้อโรคไปปนเปื้อนสิ่งของรอบๆ ตัว ทำให้ผู้อื่นได้รับเชื้อโรคไปด้วย       ซึ่งการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก็เป็นการป้องกันเชื้อโรคได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หลังจากที่ล้างมือในห้องน้ำ มือที่เปียกนั้นเหมือนเป็นตัวดึงดูดแบคทีเรียได้อย่างดี ถึงแม้ว่าจะเช็ดมือด้วยกระดาษทิษเช็ดมือแล้ว อาจจะไม่สะอาดเท่าที่ควร เราจึงมีเทคโนโลยีในการเป่ามือให้แห้ง โดยใช้เครื่องเป่ามือที่จะทำให้มือของคุณแห้งได้อย่างรวดเร็ว        เครื่องเป่ามือ (Hand Dryer) หรือเครื่องเป่ามืออัตโนมัติ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment