Menu

Category: MAITREE INDUSTRY CO.LTD

5 ข้อดีของการจ้างโรงงาน OEM | ไมตรีอุตสาหกรรม บจก.

 OEM คืออะไร             OEM ย่อมาจาก original equipment manufacturer หรือเป็นการจ้างโรงงานอื่นผลิตสินค้าในแบรนด์ตัวเอง หรือ ย่อมาง่าย ๆ คือ การผลิตสินค้าตามแบบที่ต้องการเพื่อนำไปทำเป็นแบรนด์ตัวเอง โรงงาน OEM จะมีวิธีหรือเทคนิคหาวิธีที่เหมาะกับสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีคิดค้นวิธีในการผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบ ข้อดีของการจ้างโรงงาน OEM 1. ลดต้นทุน 2. สะดวก มีราคาย่อเยา 3.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment

รับฉีดพลาสติก ขึ้นรูปพลาสติก ผลิตงานพลาสติก ตามสั่ง

4 วิธีการขึ้นรูปพลาสติก          ในการขึ้นรูปพลาสติกในปัจจุบันมีบทบาทอย่างยิ่งใน ชีวิตประจำวันเรามักจะพบเห็นพลาสติกในรูปของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีการขึ้นรูปพลาสติกอย่างหลากหลายวิธีและเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายขึ้นรูปพลาสติกหรือที่เรียกกันว่าการปั๊มขึ้นรูป มีเทคนิคในการทำรูปร่างตามความต้องการซึ่งโดยการใช้ในการกดวัสดุลงในแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะต่าง ๆ  4 วิธีการขึ้นรูปพลาสติก 1.การเป่าพลาสติก Blow Molding 2.การฉีดพลาสติกinjection Molding 3.การอัดพลาสติก compression molding 4.การรีดพลาสติก extrusion molding   บริษัท ไมตรีอุตสาหกรรม จำกัด      

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment

โรงงานผลิตพลาสติก บริการฉีดพลาสติกตามสั่ง โดย บริษัท ไมตรีอุตสาหกรรม จำกัด

โรงงานผลิตพลาสติก บริการฉีดพลาสติกตามสั่ง โดย บริษัท ไมตรีอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท  ไมตรีอุตสาหกรรม จำกัด รับจ้างขึ้นรูปพลาสติกตามแบบ ผลิตงานชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ดำเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 34 ปี เกี่ยวกับการฉีดพลาสติก ขึ้นรูปพลาสติก ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับในด้านสินค้าและกระบวนการผลิตพลาสติกที่มีคุณภาพ รับฉีดพลาสติกตามสั่ง รับขึ้นรูปพลาสติก รับฉีดพลาสติกตามตัวอย่าง รับฉีดชิ้นส่วนพลาสติก อุปกรณ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์และบริการ ของ www.maitree-plasticindustry.com – รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment