Menu

Category: Lim Wattana Metal Works Ltd.Part.

ผลิตถังปั๊มน้ำ

ปัญหาของปั๊มน้ำที่ไม่ควรมองข้าม | ลิ้มวัฒนาโลหะกิจ หจก.

3 ปัญหาของปั๊มน้ำที่ควรรู้เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน  น้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกบ้านต้องใช้มากน้อยแตกต่างกันไปตามความต้องการ ไม่ว่าจะใช้เพื่อชะล้างทำความสะอาด หรือใช้เพื่อประกอบธุรกิจทำเกษตรกรรม ต้องยอมรับว่าการมีน้ำใช้ที่มีความเร็วที่ดี แรง และสม่ำเสมอนั้นดีกว่าน้ำไหลน้อย หรือไหลกว่าเป็นอย่างมาก ปั๊มน้ำจึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการขับเคลื่อนแรงดันของน้ำให้เร็วและแรงขึ้น และถ้าปั๊มน้ำเกิดปัญหาขึ้นมาจะทำอย่างไร อาการแบบใดบ้างถึงเรียกว่าปั๊มน้ำเกิดความผิดปกติ บทความนี้เราหาคำตอบมาให้แล้ว    อะไหล่ปั๊มน้ำสแตนเลส 1. ปั๊มน้ำเกิดความร้อนจากการใช้งานที่หนักเกินไป อุปกรณ์ทุกๆอุปกรณ์ล้วนมีข้อจำกัด ปั๊มน้ำก็เช่นกันดารใช้งานปั๊มน้ำเป็นเวลานานเกินไป หรืออะไหล่ปั๊มน้ำเกิดความเสียหายหรือทำงานผิดพลาด อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวมอเตอร์ของปั๊มน้ำได้ ข้อสังเกตง่ายๆเลยก็คือ ปั๊มน้ำเกิดความร้อนขณะที่ทำงาน เมื่อระยะเวลาที่นานเข้าจะส่งผลทำให้ปั๊มน้ำเกิดการเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรได้  2. น้ำไหลไม่แรงแม้จะเกิดปั๊มน้ำแล้วก็ตาม เป็นปัญหายอดฮิตที่พบเจอได้บ่อยของการใช้งานปั๊มน้ำ ทั้งในบ้านเรือน หรือในอุตสาหกรรมเองก็ตาม ปัญหาที่น้ำไหลน้อยเกินไปเกิดจากอาจมีอากาศเข้าไปแทรกอยู่ในระบบปั๊มน้ำ […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment