Menu

Category: JG DESIGN & BUILD CO. LTD.

ออกแบบและติดตั้งหลังคาอเนกประสงค์ โดย เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ บจก.

ออกแบบและติดตั้ง Cellular Beam หลังคาอเนกประสงค์/หลังคาคลุมสนามโรงเรียน           ปัจจุบันสถานที่ที่มีบริเวณกว้างขวางเป็นลานโล่งๆ มักจะมีไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมักจะมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมที่ตามมาก็คือ ต้องเจอทั้งแดดและฝน ยิ่งฤดูกาลเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ หน้าร้อนฝนตก หน้าฝนแดดจ้า เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่เราเลือกที่จะเตรียมตัวรับมือกับสภาวะอากาศต่างๆ โดยการสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ที่มีโครงสร้างเหล็ก Cellular beam เป็นโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรง น้ำหนักเบา รูปทรงทันสมัย เหมาะสำหรับการสร้างโครงสร้างหลังคาที่ต้องการหน้ากว้างโดยไม่ต้องการให้มีเสาอยู่ตรงกลาง เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่โล่งได้อย่างเต็มที่      

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment

เซลลูล่าร์ บีม (Cellular Beam) คืออะไร โดย เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ บจก.

เซลลูล่าร์ บีม นวัตกรรมของคานรูปแบบใหม่             เซลลูล่าร์ บีม (Cellular Beam) เป็นการแปรรูปเหล็กรูปพรรณหน้าตัดเอชบีม โดยเซลลูล่าร์ บีม จะมีช่องเปิดที่มีลักษณะโค้ง รูปวงกลมเรียงเป็นระยะบนเหล็ก ซึ่งเซลลูล่าร์ บีม สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในลักษณะของคานรับพื้น และโครงสร้างหลังคาให้กับอาคาร ช่วยประหยัดต้นทุน และทำให้โครงสร้างมีความสวยงาม โดยทั่วไปแล้วเซลลูล่าร์ บีม (Cellular Beam) ใช้ทำเป็นโครงหลังคา เหมาะกับอาคารที่มีหน้ากว้างมากๆ สามารถติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เสาเหล็กค้ำยัน

Tags: , , , , , , , , , ,

0 Comment

ข้อดีของเหล็กเซลลูล่าร์ บีม (Cellular Beam) โดย เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ บจก.

งานเซลลูลาร์บีม (Cellular Beam)       เซลลูล่าร์ บีม มีรูปทรงและลักษณะโครงสร้างที่มีความปลอดภัยและทันสมัย Cellular Beam จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงเหล็กถัก (Truss) และยังรวมไปถึงค่าแรงและค่าสีในการผลิต ซึ่ง  Cellular Beam มีหน้าตัดที่สูงขึ้น และรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้น โดยใช้น้ำหนักเหล็กเท่าเดิม ข้อดีของเหล็กเซลล์ลูล่าร์ บีม สามารถช่วยลดต้นทุนค่าก่อสร้างได้ และควบคุมรอยต่อให้น้อยลง สามารถเดินงานท่อ งานระบบต่างๆ ตามช่องของ cellular Beam ได้ ใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบทั้งโครงสร้างหลังคาต่างๆ คานอาคารที่ใช้รับน้ำหนักสูง

Tags: , , , , , , , , , ,

0 Comment