Menu

Category: C.C.M. SERVICE LTD. PART.

ป้องกันการรั่วไหลของปั๊มน้ำด้วยแมคคานิคอล ซีล โดย ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.

ป้องกันการรั่วไหลของปั๊มน้ำด้วยแมคคานิคอล (Mechanical Seal)        ปัญหาการรั่วไหลในอุตสาหกรรม ถือเป็นปัญหาสำคัญที่เราควรคำนึงถึง นอกจากมูลค่าที่เราจะต้องเสียไปกับปริมานการรั่วไหลแล้ว การรั่วไหลบางชนิด อาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นจึงมีข้อกำหนดเป็นมาตรฐานสากล สำหรับอุปกรณ์กันรั่วในอุตสาหกรรมหนัก เพื่อให้การออกแบบนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน        ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ Mechanical Seal เพื่อยืดอายุการใช้งาน และอุปกรณ์กันรั่วซึมอุตสาหกรรม การรั่วซึมของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมทุกประเภท แมคคานิคอลซีล Mechanical Seal ออกแบบ และแก้ไขปัญหารั่วซึม

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment

หน้าที่ของคาปาซิเตอร์ (capacitor) โดย ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.

คาปาซิเตอร์ (capacitor)          ตัวเก็บประจุ หรือ คาปาซิเตอร์ (capacitor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปสนามไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน บ้างเรียกตัวเก็บประจุนี้ว่า คอนเดนเซอร์ (condenser) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ และพบได้แทบทุกวงจร มีคุณสมบัติตรงข้ามกับตัวเหนี่ยวนำ จึงมักใช้หักล้างกันหรือทำงานร่วมกันในวงจรต่าง ๆ เป็นหนึ่งในสามชิ้นส่วนวงจรเชิงเส้นแบบพาสซีฟที่ประกอบขึ้นเป็นวงจรไฟฟ้า ในระบบจ่ายไฟฟ้าใช้ตัวเก็บประจุเป็นชุดหลายตัวเพิ่มค่าตัวประกอบกำลัง ให้กับระบบไฟฟ้าที่เรียกว่า แคปแบงค์ (Cap Bank) ตัวเก็บประจุบางชนิดในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกนำมาใช้แทนแบตเตอรี่ เช่น ตัวเก็บประจุยิ่งยวด

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment