Menu

Category: BMC THAILAND CO.LTD

บริการถ่ายแบบแปลน ปริ๊นท์ งานสแกนรวดเร็ว งานเร่งด่วนยินดีบริการ | บีเอ็มซี

ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี บริการถ่ายแบบแปลนปริ๊นท์ งานสแกนรวดเร็ว งานเร่งด่วนยินดีบริการ บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) บริการถ่ายเอกสาร งานด่วนรอรับได้เลย         เราให้บริการมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงาน Print/Scan ขาวดำ A4 โดยใช้ความเร็วถึง 135 แผ่นต่อนาทีดังนั้นงานเร่งงานด่วน เราทำได้ตามความต้องการแล้วเรายังให้บริการเย็บเล่มแบบแปลนออกมาเป็นแบบหนังสือสำหรับส่งมอบงานงวดสุดท้าย แก่เจ้าของโครงการมีบริการพิมพ์เขียวระบบดิจิตอล ไรเกลิ่นแอมโมเนียแบบดูสะอาด บนกระดาษสีฟ้า สามารถปริ้นท์จากซอฟท์ได้เลย          

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment

6 การเข้าเล่มงานพิมพ์ยอดฮิต | ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี

            6 การเข้าเล่มงานพิมพ์ยอดฮิตที่มือใหม่ควรรู้ 1.  การเข้าเล่มแบบกาวหัว วิธีการเข้าเล่มแบบกาวหัวคือการเอากระดาษมาเรียงกันเป็นตั้ง จากนั้นก็ทากาวที่สันกระดาษเหมาะกับงานพิมพ์ประเภทสมุดฉีก, บิลเล่ม, กระดาษก้อน, หรือกระดาษโน้ต 2.  การเข้าเล่มแบบไสกาว จะนำเอากระดาษที่เรียงหน้าแล้วมาไสกระดาษด้านข้าง จากนั้นจึงนำไปทากาวรวมเป็นเล่มนิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท นิตยสาร, แค็ตตาล็อก, โฟโต้บุ๊ค หนังสือเรียน 3.  การเข้าเล่มแบบเย็บกี่ไสกาว เป็นการเข้าเล่มโดยจะต้องจัดชุดแบบมุงหลังคาแบ่งเป็นเล่มเล็ก ๆ และเย็บด้วยด้ายก่อน แล้วนำไปใสกาวอีกทีเหมาะกับงานพิมพ์ที่มีความหนามาก เช่น พจนานุกรม ดิกชันนารี สารานุกรม

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment

ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไข

6 การเข้าเล่มงานพิมพ์ยอดฮิต !!             1.  การเข้าเล่มแบบกาวหัว วิธีการเข้าเล่มแบบกาวหัวคือการเอากระดาษมาเรียงกันเป็นตั้ง จากนั้นก็ทากาวที่สันกระดาษเหมาะกับงานพิมพ์ประเภทสมุดฉีก, บิลเล่ม, กระดาษก้อน, หรือกระดาษโน้ต 2.  การเข้าเล่มแบบไสกาว จะนำเอากระดาษที่เรียงหน้าแล้วมาไสกระดาษด้านข้าง จากนั้นจึงนำไปทากาวรวมเป็นเล่มนิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท นิตยสาร, แค็ตตาล็อก, โฟโต้บุ๊ค หนังสือเรียน 3.  การเข้าเล่มแบบเย็บกี่ไสกาว เป็นการเข้าเล่มโดยจะต้องจัดชุดแบบมุงหลังคาแบ่งเป็นเล่มเล็ก ๆ และเย็บด้วยด้ายก่อน แล้วนำไปใสกาวอีกทีเหมาะกับงานพิมพ์ที่มีความหนามาก เช่น พจนานุกรม ดิกชันนารี

Tags: , , , , , , , , , , , ,

0 Comment