Menu

Category: ASIANTECH INDUSTRY CO.LTD.

ทำไมจึงต้องมีระบบกำจัดฝุ่น | เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม

บริการให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบบำบัดฝุ่น ในโรงงาน        ฝุ่นละออง คือ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ  ซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์นั้นสร้างขึ้นโดยเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งที่อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันมักจะเกิดในโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างมากตัวอย่างเช่น ฝุ่น PM2.5 ซึ่งหลายท่านได้ทราบข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่อง สาเหตุของการเกิดฝุ่น PM2.5 นั้นมักจะเกิดขึ้น การเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น        พิษของฝุ่นนั้นทำให้เกิดอากาศหลายอย่างเช่น ทำให้ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ ระบบกำจัดฝุ่น

Tags: , , , , , , , , , ,

0 Comment