Menu

Category: A.D.S PACKAGING LAB CO.LTD.

โรงงานผลิต OEM คืออะไร ? โดย เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ บจก.

บริษัท เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ จำกัด A.D.S.PACKAGING LAB CO.,LTD.            OEM ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer เป็นการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ การที่เจ้าของแบรนด์จ้างให้โรงงานผลิตสินค้าตามแบบ และมาตรฐานที่แบรนด์ได้กำหนดไว้ โดยจะใช้เครื่องจักรรวมถึงกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตสำหรับการตั้งโรงงานโดยใช้ทุนในการผลิตให้น้อยที่สุด แต่ได้ผลตอบแทนสูง        

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment

รับสร้างแบรนด์ OEM รับสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง โรงงานรับผลิต OEM โดย เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ บจก.

A.D.S.PACKAGING LAB CO.,LTD. บริษัท เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ จำกัด            OEM ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer เป็นการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ การที่เจ้าของแบรนด์จ้างให้โรงงานผลิตสินค้าตามแบบ และมาตรฐานที่แบรนด์ได้กำหนดไว้ โดยจะใช้เครื่องจักรรวมถึงกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตสำหรับการตั้งโรงงานโดยใช้ทุนในการผลิตให้น้อยที่สุด แต่ได้ผลตอบแทนสูง        

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment