Menu

ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไข

0 Comment

6 การเข้าเล่มงานพิมพ์ยอดฮิต !!

           

1.  การเข้าเล่มแบบกาวหัว วิธีการเข้าเล่มแบบกาวหัวคือการเอากระดาษมาเรียงกันเป็นตั้ง จากนั้นก็ทากาวที่สันกระดาษเหมาะกับงานพิมพ์ประเภทสมุดฉีก, บิลเล่ม, กระดาษก้อน, หรือกระดาษโน้ต
2.  การเข้าเล่มแบบไสกาว จะนำเอากระดาษที่เรียงหน้าแล้วมาไสกระดาษด้านข้าง จากนั้นจึงนำไปทากาวรวมเป็นเล่มนิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท นิตยสาร, แค็ตตาล็อก, โฟโต้บุ๊ค หนังสือเรียน
3.  การเข้าเล่มแบบเย็บกี่ไสกาว เป็นการเข้าเล่มโดยจะต้องจัดชุดแบบมุงหลังคาแบ่งเป็นเล่มเล็ก ๆ และเย็บด้วยด้ายก่อน แล้วนำไปใสกาวอีกทีเหมาะกับงานพิมพ์ที่มีความหนามาก เช่น พจนานุกรม ดิกชันนารี สารานุกรม
4.  การเข้าเล่มแบบเย็บแม็คมุงหลังคา นิยมใช้ในงานพิมพ์ที่มีจำนวนหน้าน้อย ๆ ในการเข้าเล่มแบบนี้จะต้องหาร 4 ลงตัว
5.  การเข้าเล่มแบบเย็บหมุด คือการเข้าเล่มแบบตอกหมุด 2 ถึง 4 ตัว ตามความเหมาะสมของรูปเล่ม
6.  การเข้าเล่มแบบเข้าห่วง คือการเข้าเล่มโดยการเจาะรูบนตัวงานเป็นแถวเดียวกัน เพื่อใช้ในการร้อยห่วงมีการเว้นขอบคล้ายๆการเข้าเล่มแบบเย็บหมุด

บริการของศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี
– กล่องใส่เอกสาร
– งานถ่ายเอกสาร
– งานพับ-งานพิมพ์
 งานเย็บเล่ม
– ตัวอย่างผลงาน
 เข้าเล่มสันกาว

           บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลน OCE รุ่น TDS600 (ขาว-ดำ) และรุ่น TDS750 และ (สี) เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0

ผลงานของ ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี
–    บริการพริ๊นท์ copy แบบแปลน
–    รับถ่ายแบบแปลน
–    เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
–    ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1
–    กล่องใส่แบบ A1-A2
–    ตัวอย่างผลงาน
–    งานเย็บหุ้มเส้น A4 เล่มหนา 8 นิ้ว
–    งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง
–    ขายกล่องใส่แบบ A1/A2
–    ปริ้นท์สีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0
–    งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล
–    งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)
–    งานพับครึ่งทากาว A1 พับเป็น A2
–    งานพริ้นท์ ดิจิตอล ขาวดำ A3 – A4
–    งานพับครึ่งทากาว แบบญี่ปุ่น
–    งานพิมพ์เขียวดิจิตอล พับเป็น A4
–    งานเย็บเล่มหุ้มสัน A3
–    งานเย็บเล่ม พับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น
–    เย็บเล่มพับครึ่งทากาว ปกหนังพิมพ์ทอง เล่ม A3 พับเป็น A4 เล่ม A1 พับเป็น A2
–    งานพับครึ่งทากาว เล่ม As built เล่ม A1 พับเป็น A2 พริ้นท์สีลงปก พร้อมเคลือบ
–    งานพับครึ่งทากาว เล่ม A3 พับเป็น A4 พริ้นท์ขาวดำลงปก

             ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี,จัดทำพิมพ์เขียว,บริการถ่ายเอกสาร,ถ่ายเอกสารพัฒนาการ,ถ่ายเอกสารสี,รับงานเข้าเล่มทุกประเภท,ถ่ายเอกสารขาวดำย่านพัฒนาการ,ถ่ายแบบแปลน,งานพิมพ์เขียว,รับเข้าเล่ม,รับเย็บเล่ม,เย็บเล่มทากาว,ถ่ายพิมพ์เขียว,เย็บเล่ม As-built,เย็บเล่มสันตะปู,พิมพ์เขียวดิจิตอล,บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด 

สามารถติดต่อได้ที่  ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี
bmccopy.thailandpocketpages.com
www.bmccopy.com